CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO TỰ THÂN (LiM)

Kỹ năng sống: Trường chú trọng đào tạo kỹ năng sống cho học sinh thông qua việc mua bản quyền chương trình Lãnh đạo tự thân (Leader in Me: LiM) của tập đoàn FCE với các bài học dựa trên nhiều nội dung của cuốn sách “7 Thói quen của bạn trẻ thành đạt”
0948199559