Chương trình STEM

STEM là viết tắt của Science: Khoa học, Technology: Công nghệ, Engineering: Kỹ thuật, Mathematics: Toán học. Trường THPT Lương Văn Can tích hợp chương trình STEM vào chương trình nhà Trường nhằm đào tạo các học sinh trở thành những công dân toàn cầu với các kỹ năng thế kỷ 21 thích ứng trong cuộc cách mạng 4.0. Sự ảnh hưởng của khoa học và công nghệ đối với đời sống của con người nói chung cũng trở thành một xu hướng tất yếu không thể đảo ngược được. Do vậy, ngoài những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong đời sống xã hội, Trường muốn đào tạo các học sinh có được những năng lực mang tính chất nền tảng liên ngành của STEM

Dạy học coi trọng theo cách tiếp cận dạy học mới với các môn học STEM; trong đó đặc biệt chú trọng tới các môn học bản lề cho thời đại kỹ thuật số và ứng dụng khoa học. Tất nhiên phương pháp dạy học các môn khoa học phải thay đổi, lấy phát triển năng lực, nhân cách học sinh làm mục tiêu của hoạt động dạy và hoạt động học. Qua đó rèn luyện cho học sinh những kỹ năng các môn khoa học; kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm hay kỹ năng làm việc hợp tác, giao tiếp.

Nhà trường đã đưa STEM vào áp dụng vào khung chương trình học của lớp CLC và tổ chức CLB STEM để tạo sân chơi công nghệ thú vị cho các con có niềm đam mê khoa học, kỹ thuật.

0948199559