Tổ chuyên môn Tiếng Anh

image

Đội ngũ giáo viên là một nhân tố quan trọng trong việc tạo nên sự thành công trong chất lượng đào tạo của trường THPT Lương Văn Can.

Thầy Greg Fowler

Thầy Greg Fowler

Cô Nguyễn Thị Giang

Cô Nguyễn Thị Giang

0948199559