Hồ sơ giáo viên: Cô Phạm Thị Thanh Nga

image
Cô Phạm Thị Thanh Nga   19/01/2020

Câu châm ngôn ưa thích của Cô: "Sứ mệnh người thầy là truyền cảm hứng Văn học cho học sinh"

0948199559