ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN CAN NHIỆM KỲ 2023 - 2028   24/02/2023

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN CAN NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Vào chiều ngày 23/02/2023, Công đoàn trường THPT Lương Văn Can đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Về tham dự đại hội, có sự góp mặt của đồng chí Trần Thị Thu Hà - chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Ban giám hiệu cùng các công đoàn viên ưu tú của trường THPT Lương Văn Can.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường THPT Lương Văn Can đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2023 đề ra. Trong đó, công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, giáo viên được chú trọng. Công đoàn trường đã xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn và chuyên môn, tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, bố trí sắp xếp lịch công tác giảng dạy hợp lý, linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh của từng đoàn viên.
Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua phương hướng, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo, người lao động trong đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; duy trì, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên và cán bộ công đoàn. Phát huy dân chủ cơ sở, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhà giáo, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chuyên môn trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. 
Thông qua đại hội, các đoàn viên cũng đã bầu ra các cán bộ ưu tú vào ban chấp hành công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028. Đội ngũ ban chấp hành mới với sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết hứa hẹn sẽ đưa công đoàn trường THPT Lương Văn Can phát triển vượt bậc và là cầu nối giữa công đoàn trường và công đoàn ngành giáo dục Hà Nội. 
Thành công của Đại hội là công sức đóng góp của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trường THPT Lương Văn Can ; Đại hội được sự lãnh đạo chỉ đạo Công Đoàn ngành và sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền nhà trường; Thành công đại hội là thành công chung của tập thể sư phạm trường THPT Lương Văn Can - là ý chí là nguyện vọng của tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

0948199559